Hình phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất

0

Những hình ảnh phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta tôn kính, sùng bái nhất đã được chúng tôi cập nhật tại bài viết này. Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị phật được giáng sinh từ đất nước Nê Pal miền trung Ấn ngày xưa. Đáng lẽ ngài phải trở thành một vị vua của nước Phạn nhưng số kiếp đã định ngày có đức, có lòng từ bi của một vị tu hành nên đã trở thành Đức Phật mà ai cũng kính trọng. Những hành động, lời dạy của người là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Mời các bạn cùng xem một số hình Phật Thích Ca Mâu Ni.

Ngoài ra còn có những hình phật Di Lặc, hình phật A Di Đà các bạn vào xem nha.