Ảnh đẹp
0

Những hình ảnh phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta tôn kính, sùng bái nhất đã được chúng tôi cập nhật tại bài viết này. Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị phật được giáng sinh từ đất nước Nê Pal miền trung Ấn ngày xưa. Đáng lẽ…

1 2 3 4 5 14